KPOP MUSEUM

제3회 보문호반동요제 초등부저학년 시상식 > 갤러리_영문

본문 바로가기

Photo Gallery

Photo Gallery

제3회 보문호반동요제 초등부저학년 시상식

페이지 정보

작성자 한국대중음악박물관
조회Hit: 628 작성일 2019-11-03

본문

위에서부터 장려상 동상 은상 금상 대상 순임.

참가자가 자리를 비워 지도교사선생님이 대리 수상

 

ad31f4babc0c202a07faf56e4401812f_1572745064_35.jpg
ad31f4babc0c202a07faf56e4401812f_1572745064_44.jpg
ad31f4babc0c202a07faf56e4401812f_1572745064_55.jpg
ad31f4babc0c202a07faf56e4401812f_1572745064_64.jpg
ad31f4babc0c202a07faf56e4401812f_1572745064_74.jpg
ad31f4babc0c202a07faf56e4401812f_1572745064_83.jpg
ad31f4babc0c202a07faf56e4401812f_1572745064_93.jpg
ad31f4babc0c202a07faf56e4401812f_1572745065_02.jpg
 

K-POP Museum Gyeongju Branch, Director: Yoo Chung-Hee, Business License No.: 890-85-00448
Address : [38116] 9, EXPO-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Korea
Tel: +82-54-776-5502 | Fax: +82-54-776-5503 | Email: kpopmuseum1@naver.com
Copyright(c)2021 Kpopmuseum. All rights reserved.